ПРОВЕРКА ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ

Всяко издадено удостоверение за тежести от Имотния регистър на Агенция по вписванията от 19 март 2018 г. носи уникален буквено-цифрен код с дължина 12 знака. Кодът съдържа само цифри и главни латински букви. Чрез въвеждането на кода всеки потребител може Прочетете още …

Нотариус Мирослава Димова Савова

Адрес: гр.София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 61,ет.2. Телефони: 02/950-81-93; 0888 44 11 04 ДЕЙНОСТ: Нотариусът е независим и безпристрастен при изпълнение на възложените му от държавата функции, като се подчинява само на закона. Нотариусът е длъжен да опазва правата Прочетете още …

Нотариус Мирослава Димова – Савова No.621

Работно време: от понеделник до петък – от 9:00 до 18:00 часа. В почивни и празнични дни – по предварителна уговорка   През 1996г. се дипломира в СУ „Св. Климент Охридски“,специалност „Право“. През 2006г. успешно издържа конкурс към Министерство на Прочетете още …

Мирослава Димова – Савова

Адрес: гр.София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 61,ет.2. email: legal@dir.bg Телефони: 02/950-81-93; 0888 44 11 04   Работно време: от понеделник до петък – от 9:00 до 18:00 часа. В почивни и празнични дни – по предварителна уговорка

Актуално състояние на фирма от нотариус

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР Новост е  възможността нотариусът да удостовери съдържание на документи, снети от сайта на Търговския регистър, въведено с приемането на новата ал.3 към чл. 34 от Закона за търговския регистър. Удостоверяването е доказателство, че към Прочетете още …

Промените в режима на имуществени отношения между съпрузи по новия Семеен Кодекс

РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК. Промени, свързани с новия Семеен кодекс, влизащ в сила от 01.10.2009г. Съгласно новият Семеен кодекс вече се предвиждат няколко режима на имуществени отношения между съпрузите – законов режим на общност; законов режим Прочетете още …

Парламентът удължи до края на годината срока за доказване на притежание на жилищно – спестовни влогове

Народното събрание прие на заседанието си на 28 май 2009 г. промени в Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове. Те предвиждат удължаване на срока за доказване на притежание на жилищно спестовни влогове до 31 декември Прочетете още …

Създаде се единна информационна система относно пълномощните за недвижими имоти и завещанията.

С приемането на чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, се създаде Информационната система на Нотариалната камара, която съдържа: т.1. извлечение от пълномощните за разпореждане с недвижим имот, което включва: а) данните за упълномощителя Прочетете още …

На 21.05.2009г. изтича срока за прехвърляне на лихвочисла

Крайният срок за прехвърляне на лихвочисла, предвиден в ЗУПГМЖСВ, изтича на 21.05.2009г. Спестовната книжка трябва да е издадена /заверена/ от ДСК към 1990г. Прехвърлянето е възможно само на роднини по права линия, а на такива по съребрена – до втора степен Прочетете още …