Парламентът удължи до края на годината срока за доказване на притежание на жилищно – спестовни влогове

Народното събрание прие на заседанието си на 28 май 2009 г. промени в Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове. Те предвиждат удължаване на срока за доказване на притежание на жилищно спестовни влогове до 31 декември 2009г.

В този срок притежателите на многогодишни жилищно спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от 5 години, които не са потърсили правата си, могат да докажат притежанието си и правото си на компенсация пред местните комисии към общините. Измененията в закона влизат в сила със задна дата от 20 май тази година, тъй като на 21-ви май изтече шестмесечният срок по сега действащия закон за доказване право на компенсации.

В срок до 30 ноември 2010 г., включително, кметовете на общините трябва да одобрят окончателните списъци на лицата, които имат право на компенсации.

Граждани, имащи право на компенсация по този закон, са тези, които не притежават в страната и в чужбина жилищни имоти или вили, годни за постоянно обитаване, или ако притежават такива, то тяхната стойност заедно със стойността на имуществото им в парични средства, влогове, моторни превозни средства, селскостопански земи не надхвърля 60 хиляди лева. За да имат право на компенсация, гражданите не трябва да притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 60 хиляди лева, в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, произведения на изкуство, нумизматика, филателия, моторни превозни средства, селскостопански земи, фабрики, магазини, ателиета и други основни и оборотни фондове.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *