Връзки

Нотариална камара

гр. София, ул. „Опълченска“ 46-48,вх.А, ет.6, тел.02/980 99 32


  Административен съд

 гр.София,

ул.“Георг Вашингтон“ № 17,

 тел. 02 4215 727


  Окръжен съд

 гр. София, бул. „Витоша“ № 2, тел.02/ 9219 203


Районен съд

гр.София,ул. „Драгaн Цанков“№ 6,тел.02/8955-300

 Апелативен съд 

 гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша“№ 2 – партер

Нотариус Ивайло Иванов – София

гр.София,бул.“Христо Ботев“№18,ет.1НП, тел. 02/9500535

Връзки 4.75/5 от 4 гласа