За Нотариуса

Нотариус Мирослава Димова - Савова

 

 

През 1996г. се дипломира в СУ „Св. Климент Охридски“,специалност „Право“.

През 2006г. успешно издържа конкурс към Министерство на правосъдието и придобива квалификация „Синдик“

През 2006г. успешно издържа конкурс за „Частен съдебен изпълнител“.

От 1997г. до 15.01.2009г.  – работи като адвокат на самостоятелна практика, специализира в областта на  вещното, облигационното, изпълнителното и търговското право.

От 27.01.2009г. работи като частен нотариус с район на действие – Софиски районен съд. Вписана в регистъра на Нотариалната Камара под No. 621.

 

Състезател по кунг-фу, медал и диплом за защитена степен.

ГАЛЕРИЯ

За Нотариуса 3.77/5 от 13 гласа